Språk
Förskola och skola / Gymnasieskola

Gymnasieskola

Vi har ett samverkansavtal för gymnasieutbildning med Västerås Stad vilket ger samma villkor för antagning till gymnasieutbildning som Västerås gymnasieungdomar har.

Ansökan till gymnasiet hanteras av studie- och yrkesvägledarna vid våra högstadieskolor och antagningsenheten vid Västerås stad.

De elever som inte når målen efter utgången av grundskolans årskurs 9 placeras på gymnasieprogram och ges fortsatt stöd av studie- och yrkesvägledaren vid enheten för gymnasieutbildning i Hallstahammars kommun.

Rektor för gymnasieutbildningen i Hallstahammar följer, tillsammans med studie- och yrkesvägledaren, regelbundet upp skolgången för våra elever i de olika gymnasieskolorna med fokus på närvaro och resultat. Besök på gymnasieskolorna sker med regelbundenhet. Vid ett eventuellt avhopp tas kontakt med eleven för att försöka hitta en bra lösning så att eleven ska kunna komma vidare.

De ungdomar som inte går i gymnasiet eller saknar slutbetyg från gymnasiet följs också upp och kontaktas. Detsamma gäller för ungdomar som saknar annan sysselsättning.