Språk
Förskola och skola / Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning

Hallstahammar kommun har ingen kommunal gymnasieskola därför har vi ett samverkansaval med Västerås stad. Du som är elev i Hallstahammars kommun söker till gymnasieskola på samma villkor som elever i Västerås Stad.

Du har alltid rätt att söka fristående skolor i hela landet och konkurrera där med dina betyg.

Om du väljer att söka utbildningar på kommunala gymnasieskolor i andra kommuner som vi inte har avtal med, så kallad frisök, innebär det att du blir antagen först när samtliga behöriga sökande på den ort du söker till har blivit antagna.

Enheten för gymnasieutbildningen i Hallstahammar ansvarar för:

  • Att alla kommunens gymnasieelever får en skolplacering efter ansökan
  • Följer upp att skolorna erbjuder en utbildning av god kvalité
  • Stöd till dagliga resor för de gymnasieelever som har rätt till det
  • Handläggning av inackorderingstillägg för elever som studerar på kommunal skola på en annan ort
  • Kartläggning av alla obehöriga gymnasieelever
  • Uppföljning av kommunens gymnasieelever
  • Det kommunala aktivitetsansvaret