Språk

Förskolan satsar för att höja kvaliteten

2016-12-01 14:29

Vikten av en god och trygg lärmiljö i förskolan har stor betydelse. Förskolans medarbetare arbetar för att barnen ska kunna bli "sitt bästa jag" och att barnen utifrån sina egna förutsättningar ska erbjudas en verksamhet som lockar till nyfikenhet och lust. Förskolan arbetar långsiktigt med att ständigt utveckla sin verksamhet.

Förskolans föräldraenkät för 2016 visar att drygt 98 % av föräldrarna på det stora hela är nöjda med förskolans verksamhet. Ett resultat som vi ser som ett kvitto på att kvalitetsarbetet har gett resultat. Men vi vill bli bättre.

Satsningar

Idag finns en specialpedagog och mångfaldsutvecklare att tillgå för att utveckla och stödja verksamheten. Förskolan siktar nu på att utöka resurser för att kunna göra tidiga insatser vid behov i form av mer specialpedagogiskt stöd. Förskolor ska även få mer kompentens om språkstödjande frågor och det interkulturella förhållningssättet.

Under första halvåret 2017 väntas också Skolinspektionen att genomföra sin återkommande tillsyn av kommunens förskolor vilket välkomnas som ytterligare ett sätt att höja kvaliteten i förskolan.

För mer information

Kontakta gärna områdeschef för förskolan Lena Åhlén på telefon 0220 – 246 10 eller på e-post lena.ahlen@hallstahammar.se