Språk

Ny avgift för förskola och fritidshem

2016-12-12 13:31

Barn på förskola

Hallstahammars kommun tillämpar maxtaxa för barnomsorgen vilket betyder att det finns ett inkomsttak som sätter en gräns för hur mycket varje familj ska betala i avgift. Taket justeras varje år efter statens inkomstindex och det kommer innebära en höjning för vissa från 2017.

Den nya avgiften börjar gälla den 1 januari 2017 och innebär att du som fakturamottagare kommer att märka skillnaden först på fakturan som har förfallodatum i februari. Det är endast du som betalar maxavgift som kommer märka av en höjning.

Från 1 januari är det nya inkomsttaket 45 390 kronor per månad. Det innebär följande för avgifterna:

Förskola/pedagogisk omsorg:

  • Barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 362 kr/månad
  • Barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 908 kr/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 454 kr/månad

Fritidshem

  • Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 908 kr/månad
  • Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 454 kr/månad
  • Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 454 kr/månad

Har du frågor om avgifter för förskola och fritidshem så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Här hittar du aktuell information om avgifter och regler för förskolan.