Språk

Näslundskolan tillfälligt på Fredhemskolan

2017-08-08 14:19

Näslundskolan har tillfälligt flyttat till bostadsområdet Fredhem i centrala Hallstahammar. Skolan kan där utnyttja Fredhemsskolans lokaler. Anledningen till flytten är att lokalerna i Näs åtgärdas då svamp- och bakterietillväxt upptäckts.

Från och med skolstart och hela kommande läsår kommer Näslundsskolan att bedriva undervisningen på Fredhemsskolan, Baldersvägen 12. Därefter räknar rektor och skolledning med att flytta tillbaka verksamheten till Näslund.

Bussanslutning från Näslund

Elever kommer att åka buss till och från Näs. Föräldrarna behöver inte ansöka om skolskjuts utan alla har rätt att åka. De som bor längre ut till exempel Berg behöver ansöka om skjuts så att Björks vet var de ska gå på bussen. En förändring jämfört med i våras är att det inte kommer finnas personal på plats när eleverna stiger på bussen i Näs. Det innebär att föräldrar ansvarar för barnen tills de klivit på bussen. Därefter övertar busschauffören ansvaret. Skolskjuts erbjuds bara i anslutning till skoldagens början och slut. För de barn som även har fritidshemsplacering ansvarar föräldrarna själva för lämning och hämtning.

Skolstart 16 augusti

Innan semestrarna drog igång började den nya skolan iordningsställas fortfarande återstår en del plock och fix, men inget som påverkar skolstarten 16 augusti kl 8.00

Öppet Hus

Onsdag 23/8 16.30-18.00 välkomnas vårdnadshavare, elever och syskon till "Öppet Hus" med rundvandring och fika på Fredhemskolan.