Språk

Naturskolan Kvarnhagstorp är nu officiellt invigd

2017-04-27 13:00

Sedan 2013 har projektet Naturskolan Kvarnhagstorp pågått och undervisningen är redan i full gång. Nu avslutas själva projektet där Hallstahammars kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen i Hallstahammar med hjälp av det staliga LONA-bidraget ställt i ordning området och byggt upp verksamheten. 

Invigningen skedde på torsdagsförmiddagen den 27 april med inbjudna gäster från Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen samt politiker, tjänstepersoner och elever från Hallstahammars kommun.

I samband med invigningsceremonin fick gästerna se området och Hans Gustafsson, ansvarig lärare för Naturskolan Kvarnhagstorp, berättade om verksamheten och den utepedagogik som undervisningen bygger på.

Följ med under en dag då årskurserna fem på Vallbyskolan i Kolbäck och Strömsholms skola hade undervisning på Torpet