Språk

Stor dansmanifestation med 500 barn i Hallstahammar

2017-05-19 11:13

Runt 500 skolbarn från Hallstahammars kommun intar Hammartorget 31 maj klockan 10 för en Dansmanifestation med fokus på integration.

Hammartorget fylls till bredden med femhundra dansande elever från klass 1 – 4 samt klass 7 från samtliga skolor i kommunen. I Hallstahammars kommun pågår sedan i höstas det treåriga projektet "dans – demokrati – identitet" som utvecklar dans i skolan med fokus på integration. Första året av projektet avslutas med dansmanifestation på Hammartorget där alla elever som mött dansen kontinuerligt under läsåret träffas för at ta del av varandras koreografier och för att dansa tillsammans.

Koreografen Kathleen Quinlan Zetterberg har arbetat med årskurs två från Nibbleskolan. Hon är en av världens främsta tolkare av Isadora Duncan, som är den moderna dansens pionjär. Under dansmanifestationen visar klasserna koreografin.

Dans som metod för lärande                          

Syftet projektet "dans – demokrati – identitet" är att eleverna ska få tillgång till dansen som uttrycksform för att i konstnärliga processer använda dansen som metod för annat lärande. Dans är ett internationellt språk som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Skolan når alla barn även de många nyanlända barn i skolorna, som ännu inte har full tillgång till det svenska språket. Genom dans i skolan får eleverna möjlighet att presentera sig och utveckla det egna skapandet samt öka motivationen för lärande och ge tillgång till en ny lärstil, genom dans som metod för annat lärande.

 Dansandet i lärandesammanhang sker på tre överlappande plan:
dansandet i sig, lärandet av dans, och lärandet av ett ämne genom dans.

Genom dansen har eleverna bland annat arbetat med barnkonventionen och med demokrati på barnens nivå.

– Vi talar om barnens rättigheter och skyldigheter, och så blandar vi in det i barnens dansundervisning, säger dansläraren Caroline Gustafson-Asp.

I höstas tog Hallstahammars kommun emot pris vid Dans i skolan- biennalen vid Moderna museet för sitt arbete med dans och integration.