Språk

Vi förbättrar rutinerna runt skolskjutsar

2017-02-24 13:01

Den enda förändringen vi gör är att du måste ansöka varje läsår för att ditt barn ska få skolskjuts. Reglerna för vilka barn som har rätt att åka skolskjuts har inte ändrats. Anledningen till att vi inför rutinen att ansökan måste göras även för barn som sedan tidigare beviljats skolskjuts är att kommunen och de trafikbolag som sköter skjutsandet behöver ha bättre överblick. Säkerheten om något skulle inträffa höjs också i och med att kommunen får ett mer heltäckande register över vilka barn som åker skolskjuts.

Ansök senast sista mars varje år

Du som vill ansöka om skolskjuts till ditt barn gör det lättast genom att använda den digitala e-tjänsten. Du kan göra ansökan helt digitalt och signera med ditt bank-id. På webben finns också blanketter du kan fylla i, skriva ut, skriva under och skicka in med post.

Vill du ha hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta kundcenter i kommunhuset på Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar. Du kan även ringa 0220-240 00 eller e-posta kundcenter@hallstahammar.se.

Inför varje nytt läsår behöver vi få in din ansökan senast den 31 mars. Du kommer inom fyra veckor att få ett skriftligt svar på din ansökan. 

Skolskjuts gäller barn från förskoleklass och hela grundskolan

De barn som går i grundskolan, från förskoleklass till nionde klass, och har lång väg till skolan kan få skolskjuts. Det finns vissa riktlinjer som måste vara uppfyllda för att barnet ska ha rätt till skolskjuts.

Barn som går i förskola eller fritidshem har inte rätt till skolskjuts. Där ansvarar vårdnadshavaren för resor till och från verksamheten.

Skolvägens längd

Skolbarnet har alltid rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola kommer upp i ett visst antal kilometer. Det avståndet är olika beroende på barnets ålder. Avståndet beräknas från den bostad där barnet är folkbokfört och till den grundskola som ligger i upptagningsområdet barnet tillhör eller till närmsta hållplats för skolskjuts.

När man beräknar skolvägens längd mäter man den kortaste gångvägen mellan hem och skola.

Följa med en kompis på bussen

Det har inte skett några förändringar i regelverket kring skolskjutsar och vilka som har rätt till skolskjuts. Det betyder att den som ansöker om skjuts och uppfyller kraven är garanterad plats. Övriga resenärer får åka med skolbussen i mån av plats.

Länkar och mer information