Språk

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2016?

2018-04-18 10:58

I höstas beslutade barn- och utbildningsnämnden att införa inkomstjämförelse av avgifterna i förskola och fritidshem. Denna avgiftskontroll, där Skatteverkets uppgifter jämförts med de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat, är nu genomförd. Du som 2016 betalade för låg barnomsorgsavgift kommer inom de närmaste veckorna att få en extra faktura. Du som betalat för hög avgift kommer att få pengar tillbaka.

- Att vi inför denna jämförelse eller kontroll har med rättvisa att göra. Det ska helt enkelt vara likvärdigt för alla, du ska varken betala för mycket eller för lite utan precis det som vår barnomsorgstaxa anger, säger Lena Åhlén, områdeschef för förskolorna i Hallstahammars kommun.

Årligt återkommande kontroll

Det är första gången som denna inkomstjämförelse genomförs, men den kommer i fortsättningen att ske varje år. De uppgifter som ligger till grund för jämförelsen hämtas hos Skatteverket. Det är alltså hushållens taxerade inkomst år 2016 som jämförs med de uppgifter man angett för beräkning av barnomsorgsavgiften samma år. Att jämförelsen sker med två års fördröjning beror på att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare än så.

Justeringar kan behöva göras även för dig som inte längre har barnomsorg

- Eftersom uppgifterna från Skatteverket släpar efter två år kan det hända att du, som får en faktura eller får ett brev från oss som säger att du ska få pengar tillbaka, varken har förskole- eller fritidsplats längre. Det är också viktigt att veta att gränsen för när vi kräver in avgift i efterhand eller betalar tillbaka går vid 800 kronor, poängterar Lena Åhlén. 

Du får en extra faktura om du betalade för lite år 2016

Innan du får en faktura på den summa som saknas för att komma upp i rätt taxenivå, kommer du att få ett informationsbrev. Därefter skickas en separat faktura på den återstående summan hem till dig. Denna faktura ska betalas inom 60 dagar.

Om du har svårt att betala hela summan vid ett tillfälle kan du be att få en avbetalningsplan. Information om hur du ansöker om en avbetalningsplan finns på fakturan.

Du får tillbaka pengar om du betalade för mycket år 2016

Hushåll som betalat för hög avgift kommer att få pengarna tillbaka. Även du kommer att få ett informationsbrev där du blir ombedd att meddela kommunen ett kontonummer. Vi begär in kontonummer för att kunna göra återbetalningarna på ett smidigt sätt.

Om du tycker att beräkningsunderlaget eller fakturan är felaktig

Om du vill ha mer information om hur inkomstjämförelsen gått till ska du i första hand e-posta kommunen på kundcenter@hallstahammar.se. Inom två arbetsdagar blir du då kontaktad av en av våra handläggare. Alternativt kan du ringa kundcenter på telefon 0220-240 00 och där be om att få bli kontaktad av en handläggare som är insatt i ärendet.