Språk

Ny lärplattform för grundskolan till hösten

2018-08-16 00:00

Från och med läsår 2018-2019 byter grundskolan i Hallstahammars kommun lärplattform från InfoMentor till Tieto Education.

Plattformen införs när skolan startar i augusti

Dn nya plattformen Tieto Education tas i bruk till höstterminsstarten när skolorna börjar igen den 20 augusti. Redan nu kan du som förälder ladda ner appen som heter Tieto Edu från ställen där appar finns. Inloggning till appen sker med BankID.

Funktionalitet som tidigare men även förbättringar

Mycket funktionalitet som funnits tidigare kommer fungera på liknande sätt i den nya plattformen, exemplevis kan nämnas att följa elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och måluppfyllelse. 

Rapportering av frånvaro är en funktion som är mer utvecklad i denna app. I Tieto Edu kan du som vårdnadshavare både anmäla frånvaro hela dagar (till exempel vid sjukdom), men du kan även anmäla planerad frånvaro för del av dag (till exempel för ett tandläkarbesök).