Språk

Dags att ansöka om skolskjuts

2018-02-07 08:30

Senast den sista mars behöver vi ha fått in alla ansökningar om skolskjuts för att hinna planera för rutter och tidtabell inför kommande läsår.

Ansök via e-tjänst på webben

Alla barn som uppfyller de kriterier som krävs för att få skolskjuts och ansöker i tid garanteras skolskjuts av Hallstahammars kommun.

Du som vill ansöka om skolskjuts till ditt barn gör det lättast genom att använda den digitala e-tjänsten och signera med ditt bank-id. Saknar du bank-id kan du istället använda en blankett som du fyller i, skriver ut, undertecknar och skickar in med post.

Vill du ha hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta kundcenter i kommunhuset på Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar. Du kan även ringa 0220-240 00 eller e-posta kundcenter@hallstahammar.se.

Inför varje nytt läsår behöver vi få in din ansökan senast den 31 mars. Du kommer inom fyra veckor att få ett skriftligt svar på din ansökan. 

Skolskjuts gäller barn från förskoleklass och hela grundskolan

De barn som går i grundskolan, från förskoleklass till nionde klass, och har lång väg till skolan kan få skolskjuts. Det finns vissa riktlinjer som måste vara uppfyllda för att barnet ska ha rätt till skolskjuts.

Barn som går i förskola eller fritidshem har inte rätt till skolskjuts. Där ansvarar vårdnadshavaren för resor till och från verksamheten.

Skolvägens längd

Skolbarnet har alltid rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola kommer upp i ett visst antal kilometer. Det avståndet är olika beroende på barnets ålder. Avståndet beräknas från den bostad där barnet är folkbokfört och till den grundskola som ligger i upptagningsområdet barnet tillhör eller till närmsta hållplats för skolskjuts.

När man beräknar skolvägens längd mäter man den kortaste gångvägen mellan hem och skola.

Följa med en kompis på bussen

Om elever som beviljats skolskjuts vill ta med en kompis hem efter skolan och barnen vill åka med skolbussen går det bra – om det finns plats i bussen. detta gäller också övriga resenärer, som får åka med skolbussen i mån av plats.