Språk
Förskola och skola / Skolskjutsar för ...

Skolskjutsar för grundskolelever i Hallstahammars kommun

Bild på skolskjuts

Elev i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden där eleven är skriven till den skola som kommunen har anvisat om sträckan är längre än avstånden som anges på den här sidan. För elever med funktionsnedsättning finns särskilda regler.

Enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 32§ är hemkommunen (Hallstahammars kommun) inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som valt att gå i en annan skola än den som kommunen anvisat. Du ska vara folkbokförd och boende i Hallstahammars kommun.

Tidtabell för skolskjuts läsåret 2017/2018

Vem har rätt till skolskjuts?

Du som har långt till skolan eller har särskilda skäl kan få skolskjuts.
Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet till den anvisade skolan vara:

  • 2 km för 6-åringar som enbart deltar i förskoleverksamhet och elever årskurs 1 - 3
  • 3 km för elev i årskurs 4 - 6 
  • 4 km för elev i årskurs 7 - 9 

Avståndet innebär den kortaste lämpliga vägen som du kan ta via vägar samt gång- och cykelvägar.

Elever med fritidshemsplats får inte skolskjuts mellan bostaden och fritidshemmet.

Så här ansöker du

Gå in via e-tjänsten ansökan om skolskjuts, fyll i och skicka in. Tänk på att du måste ha e-legimitation för att kunna använda e-tjänsten. En kopia på ansökan kommer till din mail. Har du inte möjlighet till dator och/eller internet kontakta kundcenter på telefon 0220-240 00 så skickar de en blankett till dig som du kan fylla i alternativt besök oss i kundcenter på kommunhuset och fyll i där.

Observera att du behöver förnya ansökan om skolskjuts inför varje läsår. Ansökan ska skickas in senast 31 mars för att vi ska hinna behandla alla ansökningar innan höstterminen börjar i augusti.

Länk till e-tjänsten för ansökan om skolskjuts

Grundsärskolan

För ansökan om skolskjuts till grundsärskolan används samma blankett.

Växelvis boende

Vid så kallat växelvis boende, alltså när eleven bor lika mycket hos vardera föräldern, kan man ansöka om skolskjuts från båda adresserna. Vi är dock inte skyldiga att anordna skjuts från olika kommuner och kan kräva att föräldrarna i god tid visar att det är fråga om ett varaktigt och fast arrangemang.

Skolskjuts en del av Brukslinjen

Skolskjutsarna ingår i Brukslinjen och har så kallad nolltaxa vilket innebär att du åker kostnadsfritt på samtliga turer. Skolskjutsarna är även öppna för allmänheten i mån av plats och under förutsättning att på- och avstigning sker på samma ställen som skoleleverna kliver på och av skolskjutsen. Det är Björks Buss som utför trafiken.

Tidtabell för Brukslinjen 14 augusti - 10 december 2017