Språk
Förskola och skola / Terminstider, lov...

Terminstider, lov- och stängningsdagar

Här ser du när läsåret börjar och slutar för eleverna i grund- och grundsärkola och även vilka dagar som verksamheten har lov och kompetensutveckling.

Vårterminen 10 januari - 12 juni 2018

 • Stängningsdag måndag 8 januari (ingen verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem)
 • Vårterminen startar onsdag 10 januari
 • Sportlov 26 februari - 2 mars (vecka 9)
 • Påsklov 3 april - 6 april (vecka 14)
 • Lovdag måndag 30 april
 • Lovdag fredag 11 maj
 • Stängningsdag fredag 25 maj (ingen verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem)
 • Skolavslutning tisdag 12 juni

 

Höstterminen 20 augusti - 21 december 2018

 • Höstterminen startar måndag 20 augusti
 • Stängningsdag onsdag 19 september (ingen verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem)
 • Höstlov 29 oktober - 2 november (vecka 44)
 • Stängningsdag måndag 26 november (ingen verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem)
 • Höstterminen slutar fredag 21 december

Vårterminen 9 januari - 13 juni 2019

 • Stängningsdag måndag 7 januari (ingen verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem)
 • Vårterminen startar onsdag 9 januari
 • Sportlov 25 februari - 1 mars (vecka 9)
 • Påsklov 15 april - 19 april (vecka 16)
 • Stängningsdag måndag 20 maj (ingen verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem)
 • Lovdag fredag 31 maj
 • Lovdag fredag 7 juni
 • Skolavslutning torsdag 13 juni

 

Vår verksamhet stänger aldrig men ibland behöver vi din hjälp

Förutom lovdagar har pedagoger och medarbetare i kommunens förskolor och fritidshem planerings- och utbildningsdagar. Dessa kompetensutvecklingsdagar kallas också stängningsdagar, då ordinarie verksamhet är stängd de dagarna.

För dig som inte själv kan lösa behovet av omsorg de dagarna ordnar kommunen tillfällig omsorg på någon av våra förskolor och fritidshem. Du måste minst två veckor i förväg meddela din ordinarie förskola eller fritidshem att ditt barn behöver omsorg på stängningsdagen.

Kompetensutveckling ingår i vår verksamhet och stängningsdagarna är alltså inräknade i barnomsorgstaxan. Något avdrag på avgiften görs inte.