Språk
Förskola och skola / Beställ betygskopior

Beställ betygskopior

Vi kan lämna ut kopior av betyg från utbildningar där Hallstahammars kommun är eller har varit huvudman. Det gäller även friskolor som ligger inom kommunen.Du får en kopia av betyget eller ett utdrag ur en betygskatalog där vi garanterar att den överensstämmer med originalet. Beställningn kan du göra i vår e-tjänst.

Starta e-tjänsten