Naturskolan – ett centrum för utomhuspedagogik - Hallstahammars kommun

Språk
Förskola och skola / Naturskolan – ett...

Naturskolan – ett centrum för utomhuspedagogik

Mellan Kolbäck och Strömsholm, strax söder om Mölntorp, nära väg 252 ligger Naturskolan Kvarnhagstorp, eller som det ofta kallas – Torpet. Naturskolan, som är ett samarbetsprojekt mellan Hallstahammars kommun och Naturskyddsföreningen i Hallstahammar används för att undervisa i läroplanens flesta ämnen.

Bild Naturskolan KvarnhagstorpNaturskolan består av ett område som gjorts i ordning med två naturstigar, grillplats och värmestuga. Utefter stigarna finns hållplatser som på ett pedagogiskt sätt används i undervisningen. Här kopplar man samman olika ämnen som matematik, svenska, engelska, historia och naturkunskap med praktiskt tillämpning i utomhusmiljön. 

I området, som är en del av Strömsholms naturreservat, finns fornlämningar som också används i undervisningen. I närheten finns även utsiktsplatsen vid Lagårdssjön. Utsiktsplatsen, som är anpassad för den med funktionsnedsättning, är populär och välbesökt av exempelvis fågelskådare.

Naturskolan används av förskolor och skolor i Hallstahammars kommun som har möjlighet att boka in lektionstillfällen. På helger och kvällar utnyttjas torpet som möteslokal för Naturskyddsföreningen.

Ett projekt med stöd från den lokala naturvårdssatsningen LONA

Projektet med att skapa en naturskola startade år 2013 och slutförs under 2017. För att göra projektet möjligt har kommunen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Hallstahammar fått ett statligt bidrag från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket på drygt 130 000 kronor.

Mer information om Naturskolan och utomhuspedagogik

Hans Gustafsson, lärare och den som ansvarar för det praktiska arbetet runt skolan svarar gärna på frågor om Naturskolan Kvarnhagstorp. Hans når du via e-post hans.gustafsson@edu.hallstahammar.se eller telefon 0220-242 21.

Följ med under en dag då årskurserna fem på Vallbyskolan i Kolbäck och Strömsholms skola hade undervisning på Torpet