Språk
Måltider och kost / Följ våra kök på ...

Följ våra kök på Instagram


Vi har flera kök inom förskolan och skolan som visar upp sin mat på Instagram så att barn och föräldrar får en inblick i hur vi arbeter med maten som barn och elever äter varje dag. Kontona sköts av personal på respektive kök.