Språk
Förskola och skola / Vanliga frågor oc...

Vanliga frågor och svar, förskola och fritidshem.

Finns det e-tjänster att använda för förskolan?

Ja det finns det. alla e-tjänster hittar du genom att följa den här länken och klicka in dig på Förskola & utbildning i menyn. Du behöver ett BankId för att använda tjänsterna. 

Hur ansöker jag till förskola och fritidshem?

Svar: Du ansöker enkelt om plats i förskolan i vår e-tjänst eller
genom att fylla i blanketten Ansökan om barnomsorg och lämna in till oss på Kundcenter alternativt skicka in till: 

Hallstahammars kommun
Barn och utbildningsnämnden
734 80 Hallstahammar

Vilka har rätt till förskola/fritidshem?

Svar: Barn i åldern 1-5 år med vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till plats i förskola. Barn till föräldralediga och arbetssökande erbjuds plats 15 timmar i veckan. Barn i åldern 6-13 år med vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till plats i fritidshem.

När ska jag ansöka om plats i förskola/fritidshem?

Svar: Vi önskar få in din ansökan till förskola senast 4 månader innan önskat startdatum. Vid ansökan till frititdshem 2 veckor innan önskat startdatum. Naturligtvis finns möjlighet att ansöka om förskola och fritidshem närmare inpå om du exempelvis flyttar, plötsligt får arbete eller kommer som nyanländ.

När får jag besked om plats i förskola?

Svar: Om ansökan inkommit 4 månader innan önskat startdatum har vi som målsättning att ge besked två månader innan barnet ska börja sin inskolning.

Vilka tider får mitt barn vistas i förskolan/fritidshemmet?

Svar: Vistelsetiden grundar sig på vårdnadshavarens arbetstid/studietid inklusive restid. Vistelsetiden fastställs genom ett schema för barnet. Barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds plats i förskolan 15 timmar per vecka. Barn till arbetssökande och föräldralediga har inte rätt till plats i fritidshemmet.

Allmän förskola, vad är det?

Svar: Alla barn i Hallstahammars kommun har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till allmän förskola. Vistelsetiden är 8.30 – 11.30, måndag-fredag. Barnet är ledig från förskolan under lov, röda dagar etc. och följer grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Vill du att ditt barn ska gå i den allmänna förskolan behöver du lämna in en skriftlig ansökan. Övergång till allmän förskola.

Jag arbetar obekväma arbetstider vad behöver jag göra?

Om du har ett behov av plats på obekväma arbetstider behöver du lämna in ett ob-intyg. Intyg obekväm arbetstid. Båda vårdnadshavarna behöver lämna in ett varsitt intyg. Intyget behöver skrivas under av arbetsgivaren.

Delad faktura, vad är det?

Svar: Om du och den andre vårdnadshavaren lever åtskilda och ni båda har ett behov av barnets plats i förskolan/fritidshemmet kan ni tillsammans ansöka om delad faktura Ansökan om delad faktura. Delad faktura innebär att avgiften för platsen i verksamheten beräknas utifrån respektive vårdnadshavares hushåll före skatt för att därefter reduceras med 50%.

Kan jag få plats förskola/fritidshem i annan kommun eller söka plats i Hallstahammar, trots att barnet är folkbokförd på annan ort?

Svar: Du har rätt att söka barnomsorgsplats på annan ort än hemkommunen om du har särskilda skäl, till exempel bor på kommungräns, arbetar i kommunen eller liknande. Det som dock är viktigt att veta är att det är hemkommunen som behöver godkänna att barnet får en plats i annan kommun eftersom hemkommunen får betala barnomsorgspeng till den kommun som tar emot barnet. Vänd dig därför alltid till din hemkommun innan du söker plats på annan ort.

Uppsägning av plats, hur gör jag?

Svar: Du säger upp din plats i förskolan via e-tjänsten.
Du kan också fylla i blanketten Uppsägning av förskole- och fritidshemsplats och lämna in till Kundcenter eller skicka till Hallstahammars kommun, Barn­ och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar.

Uppsägningstiden är 2 månader från det att blanketten kommit in till kommunen och du betalar för platsen under uppsägningstiden. Du har rätt att nyttja platsen under tiden.