Språk
Boende, miljö och... / Avfall och återvi...

Avfall och återvinning

Det är VafabMiljö som sköter avfallshanteringen i Hallstahammars kommun. Du hittar all information som rör detta på VafabMiljös webbplats

Du kontaktar VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Hallstahammars kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • vill beställa bruna papperspåsar för matavfall
  • beställa hämtning av t ex grovavfall
  • har frågor om latrin
  • slamtömning och tömning av fettavskiljare


Telefon

Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan kl 7.00-16.00, med frågor om abonnemang, extra tömning, beställning av hämtning av grovavfall med mera.

E-post

kundservice@vafabmiljo.se

Brev

VafabMiljö kommunalförbund
Returvägen 20
721 37 Västerås.