Språk

Ändringar gällande tömning av latriner

2017-03-20 14:55

En upphandling har genomförts gällande insamling av latrin i hela VafabMiljö-regionen där Hallstahammars kommun ingår. Den nya entreprenören som sköter latrintömning är TME Transport. Avtalet börjar gälla 1 april 2017 och medför bland annat att latrintunnan byts ut mot nya mindre tunnor.

Nytt

  • Du som är kund kontaktar fortsättningsvis VafabMiljös kundservice på tel. 020-120 22 20, när det gäller latrinärenden och övriga frågor om hushållsavfallet.
  • VafabMiljö kommer även sköta informationsutskick till samtliga latrinkunder i regionen som vi har i vårt register. Breven innehåller information om vad du som kund ska tänka på inför tömning, aktuell tömningsdag/tömningsvecka, samt etiketter till kärlen.
  • För att förbättra arbetsmiljön byter vi storlek på latrintunnan, från stora, till små tunnor istället. I samband med första tömningstillfället levereras en förhöjningsdel som ska placeras under tunnan.
  • För att ta hänsyn till miljön och slippa onödiga transporter, utgår möjligheten till helårsabonnemang samt akuttömningar från år 2018. Det finns dock fortfarande möjlighet till budning året om. Budningar utförs på ordinarie hämtningstillfälle i området. Extrakärl utställda vid ordinarie hämtning debiteras per styck (enligt taxa).

Vill du veta mer?

Mer information om latrin finns på www.vafabmiljo.se/hushall/hallstahammar