Språk

Inventering av enskilda avlopp

2017-03-16 14:32

I mars-april fortsätter inventeringen av enskilda avlopp. Kommunen inventerar varje år ett antal enskilda avlopp för att kontrollera funktionen på avloppen och om avloppsanläggningarna följer de reningskrav som finns.

I år kommer vi att fortsätta inventeringen av den nord-västra delen av kommunen. 

Här kan du läsa mer om hur en inventering går till.

Funderar du över om din avloppsanläggning uppfyller reningskraven? Läs mer här.