Språk

Samarbete för att få bukt med sopdumpning i naturen

2017-06-27 13:53

Nedskräpningen i skog och mark runt återbruket har länge varit ett problem som kostar kommunen stora pengar. Nu arbetar bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammars kommun tillsammans med VafabMiljö och två stora fastighetsägarna runt återbruket, Snefringe Häradsallmänning och Åsby Lantbruksförvaltning att få bukt med sopdumpningen. Bland annat har stora banderoller satts upp för att upplysa allmänheten om rätt sätt att återvinna och avskräcka sopdumpning.  

Stora banderoller ska uppmärksamma problemen med nedskräpning och informera om rätt sätt att återvinna.

Nu ska fyra banderoller sättas upp på de platser där nedskräpning ofta sker. Två banderoller sitter redan på plats i Kvarnskogen och på vägen ut mot Friskfallet. Banderollerna ska uppmärksamma problemen med nedskräpning och förhoppningvis minska nedskräpningen i området.

Nedskräpningen kostar samhället stora pengar

Varje år plockas 8 800 ton skräp upp i Sverige. Detta kostar samhället 320 miljoner kronor. Förutom att skräp förfular omgivningen, kan både människor och djur skadas. Barn skär sig på glas och plåt. Vilda djur äter plast som täpper till magen.

Att människor dumpar avfall i skog och mark leder till en ökad kostnad för kommunen som ofta får städa upp. Kostnaden är något som tyvärr finansieras av skattebetalarna. Fastighetsägarna får ständigt rensa upp på sina marker när skräp blåst omkring. Vanligt är att man glömmer att säkra lasten på väg till återbruket. Då kan lättare föremål blåsa iväg och hamnar i våra diken, hagar och åkermark.

Här hittar du öppettider på återbruket i Hallstahammar