Språk

Nu kan du söka bygglov via vår e-tjänst

2017-03-13 11:43

Nu kan du söka bygglov digitalt. Med E-tjänsten kan du smidigt lämna in din ansökan om bygglov, rivningslov och marklov.

Planerar du att bygga nytt, ändra utseendet på husets fasad eller göra något annat som kräver bygglov? Nu kan du göra det via vår e-tjänst. Det enda du behöver ha är en giltig e-legitimation (bankId) och en e-postadress för att kunna logga in och början använda tjänsten.

Tänk på att vara ute i god tid när du ansöker, eftersom handläggningstiden för exempelvis ett komplett bygglov kan ta ungefär 10 veckor.

Det ska vara lätt att göra rätt

– Vi hoppas att detta är en tjänst som kommer att uppskattas och som många kommer att ha nytta av. Ansökningarna kan nu skötas digitalt utan att behöva skriva ut blanketter, vilket gör processen enklare både för de som söker såväl som de som arbetar med att administrera ansökningarna. Förhoppningen är även att E-tjänsterna i ett tidigt skede ska ge svar på så många frågor som möjligt och vara ett mer pedagogiskt och instruerande verktyg än pappersblanketten, säger Sandra Johansson, byggnadsinspektör.

Här kommer du till e-tjänsten