Avfall och återvinning - Hallstahammars kommun

Språk
Boende, miljö och... / Avfall och återvi...

Avfall och återvinning

Det är kommunalförbundet VafabMiljö som ansvarar för avfallshanteringen i Hallstahammars kommun. Det innebär till exempel att VafabMiljö ansvarar för att samla in och ta hand om avfallet från allas våra hushåll. De ansvarar också för Återbruket där du kan lämna ditt grovavfall, farliga avfall och elavfall. Däremot ansvarar VafabMiljö inte för miljöstationerna där du kan lämna tidningar och förpackningar. Det är istället FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för dessa.

Sortera och återvinn för miljöns skull

När du ska sortera ditt avfall skiljer du på:

  • mat- och restavfall (läggs i särskilda kärl; "soptunna")
  • tidningar och förpackningar av plast, papper, glas och metall (lämnas på någon av de tio miljöstationerna som finns utplacerade på flera platser runt om i kommunen)
  • grovavfall, elavfall och farligt avfall (lämnas på Återbruket)
  • gamla mediciner (lämnas in på apotek)

Samla matavfall i bruna kompostpåsar - de är gratis

Du kan hämta nya papperspåsar på Återbruket och i butikerna ICA, COOP i Hallstahammar, samt på Hemköp i Kolbäck. Du som bor i lägenhet kan fråga din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen om påshållare och bruna påsar.

Mer information och kontaktuppgifter

Bestämmelser kring avfallshantering

Kapitel 15 i Miljöbalken reglerar hur avfall ska tas om hand. I varje kommun finns också lokala bestämmelser om hur avfallshanteringen ska skötas. Föreskrifterna ingår i kommunens renhållningsordning och beslutas av kommunfullmäktige.

Miljöenheten inom kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen och renhållningen i kommunen.