Språk
Boende, miljö och... / Avfall och återvi...

Avfall och återvinning

Det är VafabMiljö som sköter avfallshanteringen i Hallstahammars kommun. Du hittar all information som rör detta på VafabMiljös webbplats

Du kontaktar VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen i Hallstahammars kommun
  • vill ändra abonnemang
  • vill få råd hur du ska hantera ditt avfall och dina sopor
  • vill beställa bruna papperspåsar för matavfall
  • vill beställa hämtning av till exempel grovavfall eller extra tömning av din soptunna
  • har frågor om latrin
  • vill beställa eller fråga om slamtömning och tömning av fettavskiljare

Kontaktuppgifter till VafabMiljö

Telefon
Ring VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20 mellan klockan 07.00 och 16.00.

E-post
kundservice@vafabmiljo.se

Brev
VafabMiljö kommunalförbund
Returvägen 20
721 37 Västerås.