Energi- och klimatrådgivning - Hallstahammars kommun

Språk
Boende, miljö och... / Energi- och klima...

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivningen är en kostnadsfri service till privatpersoner, föreningar, organisationer samt små och medelstora företag.

Bild på energi- och klimatrådgivare Carl-Magnus PalmbladExempel på situationer och frågeställningar där energi- och klimatrådgivaren kan ge svar eller råd 

  • Hur du kan minska energianvändningen i ditt hem
  • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
  • Vilka lampor som finns på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter dina behov
  • Vilka aktuella bidrag och stöd som finns att söka inom energiområdet

Solenergi - en bra investering

Solceller producerar el som du kan använda i ditt hus eller sälja vidare ut på elnätet. Det finns investeringsstöd att söka vid installation och du kan få en skattereduktion för den el du säljer ut på elnätet. Potentialen på villatak är stor och de flesta kan få mer än tio procent av sin elanvändning från solceller.
Regeringen har som förslag att till 2040 ska tio procent av vår elanvändning komma från solceller, idag är det mindre än 0,1 procent.

 

Installera solceller på villataket

Under 2017 deltar Hallstahammars kommun i ett projekt tillsammans med Energimyndigheten som går ut på att hitta dig som vill installera solceller på ditt villatak.

 

Mer information

Kontakta energi- och klimatrådgivare Carl-Magnus Palmblad, telefonnummer 0220-240 64 eller e-post carl-magnus.palmblad@hallstahammar.se om du vill veta mer om solceller och användning av solenergi.