Språk
Energi- och klima... / Solenergi

Solenergi

Bild på sol från klarblå himmel

Solen är en fantastisk energikälla. Att skaffa en solcellsanläggning kostar naturligvis inledningsvis men den producerade energin man får sedan är så gott som gratis och utsläppsfri.

Solkartan

För att underlätta för dig som funderar på att skaffa en solcellsanläggning så tillhandahåller vi en solkarta. På den kan du se om just ditt tak lämpar sig för installation av solceller. 

Vi har använt oss av Lantmäteriets laserskanning från 2010 när vi tagit fram solkartan. Därför stämmer inte solkartan för alla nya byggnader eller ombyggnationer från 2010 och senare.

Så fungerar solkartan

På bilden nedan ser du hur färkodningen fungerar. Röda fält visar mycket god potential för en solcellsanläggning och orange fält visar god potential för en solcellsanläggning. Blå fält visar mindre potential och här är inte dagsläget ekonomiskt lönsam att investera i solceller.

Är ditt tak blått på kartan?

Det kan finnas flera anledningar till det. Vi har använt oss av Lantmäteriets laserskanning från 2010 när vi tagit fram solkartan. Därför stämmer inte solkartan för alla nya byggnader eller ombyggnationer, samt om vegetation har kapats eller växt upp, från 2010 och senare.

Du känner ditt tak bäst. Har du mycket solinstrålning på ditt tak är det oftast lönsamt med solceller. Skuggning är det stora problemet och vet du att ditt tak har mycket skugga under sommarhalvåret kan det vara mindre lönsamt med solceller. Under vintermånaderna (november-februari) producerar anläggning knappt 10 %, därför är det inte värt att optimera för ett vinterförhållande, utan se till att du har bra förutsättningar resten av året.

Om du fortfarande tvekar, kontakta energi- och klimatrådgivaren så får du hjälp.

Länk till solkartan

Exempel på hur färger används på solkartan för att visa var man kan sätta solceller

För mer rådgivning om just din fastighet kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.