Gator, trafik och resande - Hallstahammars kommun

Språk
Boende, miljö och... / Gator, trafik och...

Gator, trafik och resande

Hallstahammars kommun är ansvarig för gatorna i tätorterna, Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. 

Kommunens gatunät sköts av anläggningsavdelningen på Tekniska kontoret och det omfattar allt från trafikplanering till drift.

Här kan du läsa information om: