Språk
Snöröjning / När plogar vi?

När plogar vi?

  • Snöröjning startar vid ett snödjup på 7 cm på gator och 5 cm på cykelvägar. I normalfallet inleds snöröjningen på prioriterade områden. Om snödjupet är 5 cm och snön fortsätter falla går vi i normalfallet ut med beredskapen klockan 03.00
  • För övriga gator, gång- och cykelvägar och för parkeringsplatser startar snöröjningen vid ett snödjup på 8-10 centimeter. Snöröjning av dessa områden startar i normalfallet klockan 07.00.
  • Även för halkbekämpning gäller ovanstående punkter. Vi sandar först i mitten av gatorna och återkommer sedan för att strösanda hela vägbanan. Det här gör vi för att snabbt täcka av ett så stort område som möjligt. När vädret växlar runt nollan så att isen smälter och fryser om vartannat fryser sanden fast i isen och vi tvingas sanda om hela tiden. Under sådana perioder kan det upplevas som att sandningen inte räcker till, men håll ut, vi kommer så snart vi kan