Språk
Snöröjning / Prioriterade vägar

Prioriterade vägar

Prioriterade vägar är så kallade genomfartsvägar, det vill säga större vägar som exempelvis Trädgårdsgatan och Häradsvägen i Hallstahammar. Även gång- och cykelvägar och vissa parkeringsplatser är prioriterade.

Nedan kan du se kartor över Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm med prioriterade cykelbanor och parkeringar markerade. Kartorna finns även i högerspalten som nedladdningsbar PDF-fil.

Observera att vissa omprioriteringar kan komma att göras beroende på snöfallets omfattning.