Språk
Snöröjning / Tips för en säkra...

Tips för en säkrare vinter

Fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister är de som drabbas av flest skador i trafiken.  Fotgängare är även den trafikantkategori som drabbas av flest skador vid is/snöväglag. Många olyckor är singelolyckor där man som gående halkar omkull och tyvärr leder det ofta till svåra skador som tar lång tid att läka.

Personer som rör sig till fots och på cykel bör på samma sätt som bilisterna gå över till dubb- och friktionsutrustning på vintern. Framför allt är det viktigt att röra sig försiktigare och använda skor med mjuk sula och bra mönsterdjup, 5-8 mm.

Beakta nedanstående punkter så har du en bra grund för att kunna njuta av en olycksfri vinter!

  • Använd broddar eller halkskydd under skorna! Det finns idag många olika typer av broddar och halkskydd. Prova dig fram till vad som passar just dig. Broddar och halkskydd finns att köpa på sportaffärer, apotek och välsorterade skobutiker.
  • Använd stavar eller en käpp på promenaden! Se till att stavarna eller käppen har en pigg längst ner.
  • Tänk på att sanda och salta utanför huset eller porten! 
  • Var ute i god tid då det är halt! Rör dig försiktigt och anpassa farten efter väglaget. 
  • Se till att du syns i trafiken – använd reflexer! Placera reflexen lågt på kroppen.
  • Tänk på att reflexer är färskvara. Byt ut dem då och då. Använd reflexer även i tätorter.
  • Använd dubbdäck på din cykel! Att cykla kan fungera alldeles utmärkt även på vintern, men du minskar olycksrisken om du använder dubbdäck på din cykel.
  • Använd cykelhjälm när du cyklar. 
  • Uppmärksamma kommunen på risker i trafikmiljön. Använd funktionen ”Tyck till” på www.hallstahammar.se eller ring till kommunen på telefon 0220-240 00.