Språk
Snöröjning / Fastighetsägarnas...

Fastighetsägarnas ansvar

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar utmed hela sin tomtgräns för snöröjning och halkbekämpning på gångbana. Om gångbana saknas eller används som snöupplag ska ett gångstråk sandas på körbanan.

För att kommunens fordon ska kunna ta sig fram gäller det att parkera rätt. Om du bor i ett villaområde bör du parkera bilen på garageinfarten.

Träd och buskar måste beskäras så att fordonen kan ta sig fram obehindrat.