Språk
Resor / Färdtjänst

Färdtjänst

Person med rollator åker färdtjänstbuss

Många människor med funktionsnedsättning har svårt att åka med allmänna kommunikationer. Om du inte klarar att resa till exempel med buss och tåg kan du ansöka om färdtjänst. Om du ska åka på en längre resa utanför Västmanlands län kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Beställning av resa

Din färdtjänstresa beställer du hos Kollektivtrafikmyndigheten på telefonnummer 020-63 64 60.
Läs mer om Kollektivtrafikmyndigheten här.

Reser du med färdtjänst kan du få åka med andra personer. Då kan du behöva åka längre och resan kan ta lite längre tid. 

Färdtjänst kan beviljas om

  • Du är folkbokförd i Hallstahammars kommun
  • Du har en funktionsnedsättning som gör att du har betydande svårigheter att färdas eller åka med allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning måste bedömas bestå mer än tre till sex månader och ska bevisas med läkarutlåtande.

 

Ansökan om färdtjänst

För att ansöka om färdtjänst ska du fylla i en särskild blankett eller skicka in via e-tjänst: Ansökan om färdtjänst. Du kommer att få lämna in ett läkarintyg. Beslut sker enligt färdtjänstlagen.

Här hittar du färdtjänstansökan på finska

Restyper

Du kan anlita färdtjänst för resor där syftet med resan är nöje, fritidsaktivitet eller annat personligt ärende. Färdtjänst kan inte användas till resor som bekostas av någon annan till exempel sjukresor.

Färdsätt

Färdtjänst åker du med taxi. Om du på grund av ditt funktionshinder inte kan åka med vanlig taxi kan du få tillstånd att resa med specialfordon.

Vart får man åka?

Färdtjänstresa får göras inom Hallstahammars kommun och till resmål i Västmanlands län.

Vad kostar det?

En enkel resa i Hallstahammars kommun kostar 30 kronor. En enkel resa i länet kostar 105 kronor. 

Vad kan jag få hjälp med?

Föraren kan hjälpa dig i och ur fordonet. Du kan få hjälp av föraren att bära väskor eller kassar till porten i markplan. Du får ha max två kassar eller väskor.

Ledsagare

Om du behöver hjälp under själva resan utöver den hjälp som taxichauffören kan ge dig kan du ansöka om att få ta med dig en ledsagare. Ledsagare ordnar du själv. Den som har färdtjänst kan inte vara ledsagare.

Medresenär

Du kan ta med dig en medresenär om det finns plats. Medresenären betalar 50 kronor för enkel resa i Hallstahammars kommun och 125 kronor för enkel resa i länet.

Rätt att överklaga

Om du inte får färdtjänst kan du klaga till Förvaltningsrätten. Det gör du genom att skriva ett brev och lämna in det till kommunen inom tre veckor efter beslutet.