Växter kan skymma sikten - Hallstahammars kommun

Språk
Gator, trafik och... / Växter som kan sk...

Växter kan skymma sikten

Höga häckar och stora buskar kan utgöra en trafikfara. Tänk på att hålla växtligheten på den del av din tomt som vätter mot vägen lägre än 80 centimeter.

Sikttriangeln för hur man ska klippa växterna i en korsning.Du som har villa eller radhus på en hörntomt, mot cykelbana eller med utfart mot en gata måste tänka på den så kallade sikttriangeln. Mät tio meter åt varje håll - inom den sträckan ska växterna inte vara högre än 80 centimeter.


Utfart mot gata

För att du ska se andra trafikanter och för att de ska se dig behöver du se till att växterna runt din utfart inte blir för höga.Regler för hur man ska klippa växter vid en utfart mot gata.

Har du en utfart mot en gata mäter du 2.5 meter åt varje håll från infarten och lika långt in på tomten. Inom det området ska växterna inte vara högre än 80 centimeter.

Tänk på höjden

  • Över gångbanor ska den fria höjden vara 2.5 meter.

  • Över cykelbanor ska den fria höjden vara 3.2 meter.
    Reglerna för växternas höjd vid gång-, cykel- och körbana.
  • Över körbana ska den fria höjden vara 4.6 meter. 


Några tips

  • Sätt träd minst två meter från tomtränsen och se till så att de inte skymmer inom sikttriangeln.

  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtfränsen och sätt max tre plantor per löpmeter.

  • Klipp din häck första gången för året i februari eller mars och under sommaren i juli.