Gatubelysning - Hallstahammars kommun

Språk
Gator, trafik och... / Gatubelysning

Gatubelysning

Belysningen utefter kommunala gator och cykelvägar ronderas tre gånger per år, i mars, september och december. Då kontrolleras att belysningen fungerar. Samtidigt kontrolleras statusen på stolpar, luckor och armaturer. I samband med ronderingarna byts trasiga lampor. Som allmänhet går det bra att göra felanmälningar till kommunens kundcenter på telefon 0220-240 00 eller genom att använda kommunens felanmälningssystem på hemsidan.

Vid en anmälan, prioriteras trasig belysning:

  • Vid övergångsställen
  • I större viktiga korsningar
  • Om många lampor på rad är trasiga
  • På platser där risk för ”tillhåll” finns

I övriga fall, om det endast är någon enstaka lampa trasig, får det vänta till ronderingen.

Under 2017 kommer vi att arbeta med att byta ut all belysning mot LED-lampor. Vår förhoppning är att de problem som har varit med ständigt trasiga lampor kommer att minska rejält.