Språk

Radon

Radon märks inte eftersom den varken smakar, luktar eller syns. Men det kan vara skadligt för din och familjens hälsa.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Gasen bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och bildar radondöttrar. Radon finns i marken, där det kallas för markradon. Markradon kan leta sig in i bostadshus via otätheter i tillexempel husgrunden. Det finns också i vissa byggnadsmaterial av sten, lera och lättbetong (blåbetong).

För att minska risken att din hälsa ska påverkas negativt har Folkhälsomyndigheten angivit att radongashalten i inomhusluften inte bör överstiga riktvärdet 200 Bq/m3.

Du kan läsa mer om radon och hälsorisker här

Vill du veta mer om hur du kan gå tillväga för att åtgärda för höga radonhalter, klicka här

Hur vet du om ditt hus har för höga radonhalter?

För att ta reda på om radonhalten i ditt hus överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 bör du göra en så kallad långtidsmätning. Mätningen ska göras någon gång mellan perioden 1 oktober - 30 april och ska pågå under minst två eller helst tre månader. Mätningen ger ett årsmedelvärde som kan jämföras med Folkhälsomyndighetens riktvärde (200 Bq/m3).
Du kan själv kontakta ett ackrediterat laboratorium för att beställa en radonmätning. De företag som är ackrediterade av SWEDAC är 

Har du fler funderingar kring radon är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen.