Språk
Miljö och hälsa / Eldningsförbud

Eldningsförbud

Här råder eldningsförbud under tiden 1 maj - 30 september

Det råder eldningsförbud i detaljplanelagt område från 1 maj - 30 september. Det betyder att du inte får elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall under den perioden. Trädgårdsavfall kan under tiden istället lämnas in till återbruket. Resten av året är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i mindre omfattning. Det du behöver tänka på vid eldning både i detaljplanerat område och utanför är att se till att elden inte kan sprida sig, att grannar inte störs och att inte elda sopor och annat avfall. Tänk också på att eldningen aldrig får ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 

Under hela året är det förbjudet att bränna halm på åkermark. Förbuder beror på att all åkermark i kommunen ligger relativt nära bostadsbebyggelse och därför kan olägenheter lätt uppstå. 

Har du frågor kring eldningsförbuden är du välkommen att höra av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen! 

Vid frågor om brandföreskrifter och säkerhet kontakta Mälardalens brand- och räddningsförbund.