Livsmedelskontroller och anmälan om matförgiftning - Hallstahammars kommun

Språk
Livsmedel / Livsmedelskontrol...

Livsmedelskontroller och anmälan om matförgiftning


På kartan ovan hittar du alla livsmedelsinspektioner som är gjorda. Klicka på en punkt så ser du vilket resultat den senaste inspektionen har. Livsmedelskontrollerna följer en checklista med punkter som alla som hanterar livsmedel måste följa. Denna checklista baseras på livsmedelslagstiftningen. Kontrollerna utförs av kommunens inspektörer från bygg- och miljöförvaltningen. Kontrollen är i regel oanmäld.

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är när verksamheten inte uppfyller lagens krav. Avvikelserna grupperas in under olika kontrollområden.
Läs mer här om vad vi kontrollerar vid en inspektion

Vad händer med företag som har avvikelser?

Bygg-och miljöförvaltningen följer alltid upp att företagen åtgärdar de brister och avvikelser som noterats vid den senaste kontrollen. I det fall bygg-och miljöförvaltningen upptäcker allvarliga brister som kan betyda en akut hälsorisk för konsumenten kan bygg-och miljöförvaltningen förbjuda verksamheten fram till dess att bristerna åtgärdats.

Hur visas resultaten från kontrollerna?

Resultatet har tre färgkoder. Dessa är:

  • Grön som innebär att vid den senaste kontrollen konstaterades ingen avvikelse eller att avvikelser från föregående kontroll har åtgärdats. Det kan också betyda att det endast förekommit mindre avvikelse som inte kräver någon extrakontroll.
  • Gul som innebär att vid den senaste kontrollen konstaterades det flera avvikelser eller att avvikelser från den föregående kontrollen inte har åtgärdats. Det kan också betyda att det förekommit avvikelser som kräver extra kontrollbesök. Att ett företag har avvikelser behöver inte betyda en akut hälsorisk för konsumenten.
  • Grå betyder att ingen inspektion har gjorts, verksamheten är ny eller att verksamheten fått nya ägare

När publiceras inspektioner?

Resultaten från inspektionerna kommer att läggas ut löpande varefter kontroller har genomförts. Inspektioner publiceras inte alltid på webben samma dag som inspektionen genomförs.

Du kan anmäla om du tror att du råkat ut för matförgiftning