Bygga nytt, om eller till - Hallstahammars kommun

Språk
Bo och bygga / Bygga nytt, om el...

Bygga nytt, om eller till

I Sverige finns plan- och bygglagen (PBL) som bestämmer vad och hur vi får bygga, ändra och installera i våra hus. På följande sidor kan du hitta information om det du vill göra och hur du går till väga för att få påbörja den planerade åtgärden. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen. 

I plan - och bygglagen finns bestämmelser för bygglov och anmälan. Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.
Det är bygg- och miljönämnden som beslutar i de olika ärendena gällande bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov m.m. utifrån PBL, gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Viktig information - hög arbetsbelastning på bygg- och miljöförvaltningen just nu
För tillfället är det en hög belastning på lov- och anmälningsärenden och det kan därför ta längre tid än vanligt innan ärendet börjar handläggas. Tyvärr finns risken att vissa ansökningar inte kan få ett beslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett.

Vi ber er ha överseende med detta och vi gör allt vi kan för att behandla ditt ärende så snart som möjligt. Tänk på att din ansökan behandlas snabbare om den är komplett. Se därför till att alla handlingar som behövs till din ansökan finns med och är väl utförda. 

Vad vill du göra? 

Söka bygglov

Riva en byggnad eller delar av en byggnad

Höja eller sänka marknivån på din tomt

Lov & anmälningsbefriade åtgärder (åtgärder som inte behöver varken bygglov eller anmälan) 

En anmälningspliktig åtgärd, exempelvis en max 25 kvm friliggande byggnad (sk. Attefallshus) eller en max 15 kvm tillbyggnad

Installera eldstad & rökkanal

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Blanketter

Letar du efter en blankett? Klicka på länken för att komma till blankettsidan eller använd dig gärna av våra e-tjänster.

Detaljplaner 

Om du vill läsa mer om vilka bestämmelser som finns för just din fastighet, kan du gå in på Hallstahammars kommunkarta. Där kan du se om det finns någon detaljplan eller andra bestämmelser som gäller för din tomt, ditt område eller dit du vill flytta. 

Följ gärna beskrivningen nedan för att läsa mer om vad som gäller för just din fastighet.

  1. Följ länken för att komma till kartan.
  2. Högst upp i mitten på skärmen finns en sökruta där kan du skriva in antingen fastighetsbeteckningen eller adressen för den tomt du vill veta mer om.  (Du kan även zooma in och ut i kartan och själv leta dig fram)
  3. Klickar du därefter på tomten du vill veta mer om kommer det fram en länk med detaljplanens namn. Klickar du på länken så öppnas detaljplanen.

Öppnas inte länken på en gång kan du istället högerklicka på länken och välja ”öppna i ny flik” alternativt ”öppna i nytt fönster”.

Är området du valt inte markerat eller om det inte kommer fram en länk till en detaljplan när du klickar på tomten, finns det sannolikt ingen detaljplan för området.