Språk
Anmälningspliktig... / Anmälan för eldst...

Anmälan för eldstad & rökkanal

Om du ska installera ny eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal, tänk på att det är en anmälningspliktig åtgärd.

Ansökan om installation av eldstad/rökkanal ska innehålla följande:

  • Anmälningsblankett 
  • Planritning, skala 1:100 (med markering var eldstaden kommer att placeras)
  • Fasadritning, skala 1:100 (rita in var skorstenen kommer upp och höjd över taktäckning)
  • Beskrivning av vilken typ av eldstad/rökkanal som kommer att installeras 
  • Förslag till kontrollplan

Installationen eller ändringen får inte påbörjas innan startbesked lämnats av bygg- och miljönämnden. Sotaren ska få tillfälle att besiktiga anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras (det ska finnas med som punkter i kontrollplanen). Innan installationen eller ändringen tas i bruk ska ett slutbesked lämnats av bygg- och miljönämnden.

Kontrollplanens syfte är att säkerställa åtgärdens kvalitet, funktion och att lagstiftningen följs. Exempel på hur en kontrollplan kan vara utformad finns längst ner på sidan. 

Tänk på att om du eldar fel kan det orsaka besvär för dina grannar. Många bo­städer har idag fläktstyrd ventilation och det innebär att röken även kan påverka inomhusluften. Det är därför viktigt att du eldar på rätt sätt för att minimera riskerna för människors ohälsa.

Om du har några frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig.

Blankett för ansökan
Blankett för den typ av åtgärd du avser att utföra finns längst ner på sidan.