Språk
Bygga nytt, om el... / Rivningslov

Rivningslov

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kan du behöva lämna in en ansökan om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför planlagt område kan det räcka med att göra en anmälan om rivning.

Inom detaljplan behöver du oftast rivningslov om du:

  • River en hel byggnad, även stommen
  • River en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda
  • Flyttar en byggnad från en plats till en annan

De här handlingarna vill vi få in från dig vid ansökan/anmälan:

Har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen.