Språk
Bygga nytt, om el... / Värmepumpar

Värmepumpar

Planerar du att installera värmepumpsanläggning som utvinner värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste du först anmäla installationen eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden.

Värmepumpsanläggningar är normalt bra ur miljösynpunkt eftersom den totala energiförbrukningen minskar. Vid läckage i anläggningen kan dock påverkan ske på exempelvis dricksvatten.

Anmälan

Grundläggande i miljöbalken är att installation av värmepumpsanläggningar som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Värmepumpar som utvinner sin värme ur luften behöver inte anmälas, så kallade luftvärmepumpar. Kommunen får dessutom bestämma att tillstånd krävs inom vissa områden.

Du kan göra en anmälan via vår e-tjänst

eller använda dig av vår anmälningsblankett. 

Tillståndsplikt

I Hallstahammars kommun krävs tillstånd inom följande områden:

  • Inom vattenskyddsområde
  • På landsbygden (utanför område med kommunalt vatten och avlopp)


Observera att luftvärmepumpar kan installeras utan anmälan eller tillstånd.