Språk
Bygga nytt, om el... / Kart- och mätning...

Kart- och mätningstjänster

Lantmäteri​

Vill du beställa förrättningsåtgärder eller har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet. Det kan handla om avstyckningar, servitut eller inteckningar.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behöver du när du ansöker om bygglov vid nybyggnation. Det är en handling som upprättas i samband med ny huvudbyggnad och är en del av underlaget vid bygglovsansökan. På kartan ritar du in den tänkta byggnadens placering och mått. Ska du bygga en komplement- eller tillbyggnad räcker det med en enkelkarta. Höjder ingår inte i nybyggnads- eller enkelkarta.

Utsättning

Har du ett beviljat bygglov behöver du sätta ut den framtida byggnadens läge i plan, så kallad utsättning. Det finns två typer av utsättning, grov- och finutsättning, skillnaden är att grovutsättning utförs innan schaktning med en lägre noggrannhet.