Språk
Lediga tomter / Fasanen

Fasanen

Klicka på kartnålen på den tomt du är intresserad av för mer information

På Kvarteret Fasanen, Hallstahammar, planeras det för ett nytt villaområde med 13 nya tomter. Tomterna kommer vara mellan 887-1271 kvm och priset är 420 kr/kvm. Tomterna är avstyckade och klara. Försäljningen förväntas sätta igång under vintern 2018/2019. Klicka på tomterna för mer information om storlek och pris. 

Innan försäljningen kan påbörjas ska gator anläggas, VA-ledningar och stadsnät dras fram. Den nya gatan kommer heta Sidensvansvägen.

Området är indelat i flera etapper där det även planeras byggas rad- eller kedjehus och flerbostadshus. Dessa etapper har under hösten 2017 varit ute på markanvisning där fem entreprenörer visade intresse av att bygga. Det är tekniska nämnden som tar beslut om vem av dessa som får erbjudandet att teckna marköverlåtelseavtal.

Kvarteret Fasanen har närhet till både förskola och skola. Det är cirka 1.3 km promenad till centrum där du lätt kan ta bussen in till Västerås och cirka 1,5 km promenad norrut ligger Motionscentrum med fina motionsspår och en skidbacke med lift, Teknikbacken. Närmaste hållplats för busslinjen i kommunen, Brukslinjen, ligger cirka 400 meter från Kvarteret Fasanen. Brukslinjen går genom Hallstahammar ner till Kolbäck och vidare till Strömsholm och Borgåsund och är helt kostnadsfri. Här har du nära till det mesta helt enkelt.

Vid köp av kommunal tomt ingår förutom bygglov, startbesked, VA (anläggningsavgift) och stadsnät: nybyggnadskarta, rutnätsavvägning, grovutsättning, finutsättning samt lägeskontroll.

Har du frågor angående de kommunala tomterna kontakta: Therese Pettersson telefon:0220-240 68 e-post: therese.pettersson@hallstahammar.se

Hallstahammars kommun vill uppmuntra dig som bygger, att bygga energieffektiva hus och ger därför 50 000 kronor i rabatt vid köp av en kommunal tomt till dig som bygger ett passivhus. Erbjudandet gäller under 2018.