Språk
Lediga tomter / Östra nibble

Östra nibble

Kommunen släppte tomter på Östra nibble under 2006/2007 och alla tomter såldes slut under 2015. Nu finns det återigen en ledig tomt på området efter att kommunen köpt tillbaka tomten Spettet 2 på etapp 1. Priset ligger kvar på det låga 140 000 kr för tomten som är på 973 kvadratmeter.

Vid köp av kommunal tomt på Östra nibble ingår förutom bygglov, startbesked, VA (anläggningsavgift) och fjärrvärme: nybyggnadskarta, rutnätsavvägning, grovutsättning, finutsättning samt lägeskontroll.

Så här går försäljningen på de kommunala tomterna till:

  • Fyll i e-tjänsten här på webben. 
  • Vi kontaktar er när anmälan kommit in.
  • Först när bokningsavgiften på 2500 kr är betald är bokningen genomförd. Bokningsavgiften dras av på totalsumman vid kontraktskrivning.
  • Bokningstiden är 1 1/2 månad.
  • Skulle ni komma på under bokningstiden att ni inte vill köpa tomten betalas inte bokningsavgiften tillbaka.
  • Tid för kontraktskrivning bokas in på Kommunhuset innan bokningstiden löper ut.
  • När betalningen är genomförd skickas ett köpebrev till köparen.
  • Köparen ansöker om lagfart hos Lantmäteriet.

 

Har du frågor angående de kommunala tomterna kontakta: Therese Pettersson telefon:0220-240 68 e-post: therese.pettersson@hallstahammar.se