Språk

Den 7 september öppnar den nya sträckningen på riksväg 252

2017-09-06 07:09

Nu är väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar klar. Med den nya vägen halveras sträckan mellan orterna från 16 kilometer till 8 kilometer. Vägen är mötesseparerad och hastighetsgränsen höjs till på 100 km/h, därmed förkortas restiden avsevärt.

Arbetet med vägbygget påbörjades sommaren 2015. Vägen är nu färdigbyggd och öppnar för trafik under torsdagen den 7 september.

– Vi är väldigt nöjda med vägen och är framförallt glada att boende i kommunerna Hallstahammar och Surahammar nu har en betydligt mer trafiksäker väg mellan orterna. Rimligtvis borde det nu gå dubbelt så snabbt att ta sig mellan de två orterna och ha en positiv inverkan på tillväxten i de både kommunerna, säger Knut Hawby projektledare på Trafikverket.

Färre boende längs nya vägen

Idag går väg 252 över en grusås och passerar två skyddsområden för vattentäkter. Vägen går också genom bebyggelse med bostäder i direkt anslutning till vägen.

– Det här blir självklart ett stort lyft för de boende längs vägen. Längs den nya vägen har vi inte alls samma koncentration av boende. Att vi får bort trafik från den gamla vägen gör också att vattentäkterna blir mindre utsatta för exempelvis salt från vinterväghållningen.

Vägen är klar före utsatt tid och blir cirka 25 miljoner kronor billigare än planerat i budget.

Snabba fakta väg 252

Projektet i siffror

  • Kostnad: cirka 225 miljoner kronor
  • Asfalt:130 000 kvadrartkilometer
  • Sidoräcke: 5 kilometer
  • Vägskylter: 105 stycken
  • Linjemålning: 40 kilometer
  • Bergsprängning: 250 000 kubikmeter
  • Utterpassager: 2 stycken
  • Mitträcke: 7,5 kilometer
  • Bron över Kolbäcksån


Bakgrund

Totalt 8 km lång mötesfri landsväg, där körbanorna är separerade av ett mitträcke. Vägen viker av från dagens väg 252 strax norr om Hallstahammar och ansluter till väg 66 i höjd med Långsjön. Vägen går på en ny bro över Kolbäcksån och över järnvägen. Den nya vägen tillåter en hastighet på 100 km/tim. Trafikverket har byggt totalt cirka 2 km anslutningsvägar.

Projektet är genomfört som två totalentreprenader. Den första entreprenaden omfattade sidovägnät samt bron över järnvägen. Den andra entreprenaden gäller den nya vägsträckningen. Arbetet med vägbygget påbörjades hösten 2014 och blev klar i augusti 2017. Projektet finansieras genom den regionala länstransportplanen för Västmanlands län för år 2010-2021.