Språk
Innehåll
 

Det är eldningsförbud i hela kommunen

2017-07-14 14:03

Det är extremt torrt i skog och mark och risken för bränder är mycket stor. Från och med 14 juli råder därför eldningsförbud i  Hallstahammars kommun.

Förbudet gäller tills vidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.
Förbudet innebär att det på allmän plats och i naturen endast är tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter.
Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.
Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: https://www.dinsakerhet.se/

För mer information, kontakta:

Inre Befäl, RäddSam Mälardalen, 016-710 74 40, RC@eskilstuna.se

Eldningsförbud