Språk

Elever i årskurs fem får berätta om sin skolväg

2017-11-20 15:48

Under första veckan i december kommer eleverna i årskurs fem på Nibbleskolan i Hallstahammar och Vallbyskolan i Kolbäck att få svara på en enkät om hur de upplever vägen till och från skolan.

Målet är en trygg och säker skolväg

Redan i början av förra året beslutade politikerna i tekniska nämnden att utreda hur trafiksäkerhet och trafiksituation ser ut i närheten av våra skolor. När nu projektet drar igång finns flera delmål på vägen mot slutmålet.
Delmålen är:

  • Kartlägga var eleverna upplever skolvägen som otrygg eller farlig.
  • Hitta lämpliga förbättrings- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
  • Få fler elever att gå eller cykla till skolan.

Slutmålet är att alla barn och deras vuxna ska känna sig trygga när barnen tar sig till och från skolan.

Första steget är att kartlägga med hjälp av just en karta

Eleverna i de två utvalda skolorna kommer dels att få svara på ett antal frågor som handlar om hur de tar sig till och från skolan. Vidare kommer de i ett kartverktyg att få markera sin skolväg och även göra markeringar för ställen där de upplever att det är trafikfarligt eller där det känns säkert att passera.

- Det känns bra att vi äntligen är igång med den här utredningen. Kartläggningen är viktig för att vi ska ha något att utgå från när vi går vidare. Utifrån den kommer vi kunna föreslå förbättringar för att höja trafiksäkerheten för våra barn och ungdomar, säger Peter Ristikartano, vice ordförande i tekniska nämnden.