Språk

Hjälp till att rädda flodkräftan i våra vattendrag

2017-08-08 10:21

Bild på flodkräfta
Flodkräftan är hotad (Bildkälla: Wikipedia)

Sveriges enda naturligt förekommande sötvattenslevande storkräfta, flodkräftan (Astacus astacus), är klassad som akut hotad enligt Artdatabankens rödlista.

Länsstyrelsen försöker nu tillsammans med fiskerättsägare och fiskearrendatorer att rädda de flodkräftbestånd som finns kvar i Västmanland och i Hallstahammars kommun finns det faktiskt ett litet bestånd av flodkräfta kommunens södra delar.

Du kan hjälpa till att bevara flodkräftan i kommunens och länets vattendrag genom att tänka på följande:

  • Sprid inte levande eller döda signalkräftor. Signalkräftan är den största spridaren av kräftpest.
  • Var försiktig när du rör dig mellan vatten (torka redskap, båt mm)
  • Kontakta Länsstyrelsen om du hittar levande eller döda kräftor
  • Döda flodkräftor bör skickas på kräftpestanalys. Lägg dem omgående i T-röd eller i frysen innan du kontaktar Länsstyrelsen.

Det finns mer information på Länsstyrelsens webbplats som du hittar här

Det finns även informationsmaterial att hämta i kommunens kundcenter.