Språk

Kontroll av kemiska produkter i detaljhandeln

2017-09-12 08:31

Bygg- och miljöförvaltningen kommer under hösten att kontrollera märkning av kemiska produkter i detaljhandeln. 

Varför görs kontrollerna?

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Produkter med märkning enligt äldre regler får inte finnas till försäljning. 

Bygg- och miljöförvaltningen kommer att kontrollera att reglerna följs. 

Varför ska kontrollerna göras nu och vilka kommer att beröras?

Kontrollerna är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker. De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av bygg- och miljöförvaltningen en tid innan. 

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om, så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Vad kommer att kontrolleras?

Under inspektionerna kommer bygg- och miljöförvaltningen att kontrollera

  • Att kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen
  • Att faromärkningen är på svenska
  • Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs


Vem ansvarar för att produkterna är rätt märkta?

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Hur ser de nya märkningarna ut?

CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

 

För mer information, kontakta bygg- och miljöförvaltningen

Gun Skarin, telefon 0220-241 65
Elin Agnemo, telefon 0220-240 20