Språk

Lättare och säkrare att hitta till rätt adress när dubblettnamn ändras

2017-11-10 07:57

I två av kommunens tätorter finns idag ett tiotal gator och vägar som har samma namn. Dessa namndubbletter är en säkerhetsrisk då det är svårt att hitta rätt om man inte vet om adressen ligger i Hallstahammar eller i Kolbäck. 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ändra de gatunamn som idag är identiska med varandra i Hallstahammars respektive Kolbäcks tätorter. Arbetet med att ändra namnen kommer att genomföras i början av 2018.

Bakgrund till varför gator har samma namn

Tidigare var Hallstahammar och Kolbäck två kommuner. År 1971 slogs de två kommunerna ihop till Hallstahammars kommun. Sammanslagningen medförde dubbletter av flera gator och vägar. Lantmäteriet har tagit fram en standard för lägenhets- och adressregistret som innebär att varje adress ska vara unik och bara finnas på ett ställe i kommunen. Hallstahammars kommun rättar nu till förhållandet med dubblettnamn.

Ungefär 300 adressater får ny adress i början av nästa år

De tio gatunamn i kommunen som kommer att få ändrade namn är; Hantverkaregatan, Idrottsvägen, Kapellgatan, Lyckovägen, Prästgårdsgatan, Strandvägen, Vikingagatan, Villagatan, Västeråsvägen och Ängsvägen.
Principen är att gatorna och vägarna i Hallstahammar får tillägget Norra före nuvarande gatunamn, exempelvis Norra Prästgårdsgatan, och i Kolbäck kommer motsvarande gata att heta Södra Prästgårdsgatan.

Det här ordnar kommunen

Vissa praktiska åtgärder måste göras och Hallstahammars kommun kommer i februari och mars 2018 att:

  • Anmäla till Lantmäteriet vilka fastigheter som fått ny adress
  • Skicka ut bekräftelse till fastighetsägarna när anmälan till Lantmäteriet har skett
  • Byta ut gatuskyltar
  • Ändra kartor och annan information där Hallstahammars kommun är avsändare

Det här måste du som fastighetsägare ordna själv

När kommunen gått ut med ovanstående information till fastighetsägarna som berörs av namnbytet måste fastighetsägaren själv göra vissa saker. Det är viktigt att du som fastighetsägare:

  • underrättar eventuella hyresgäster, arrendatorer och andra som berörs av namnändringen
  • påminner eventuella hyresgäster och arrendatorer om att de anmäler adressändringen till Skatteverket
  • ändrar egna skyltar så de stämmer överens med det nya namnet om du själv har skyltat med det gamla gatunamnet

Bild på gatuskylt