Se över taxeringsvärdet på din villa – kan vara idé att friköpa tomten - Hallstahammars kommun

Språk

Se över taxeringsvärdet på din villa – kan vara idé att friköpa tomten

2017-11-29 13:53

Nästa år, 2018 är det dags för en ny småhustaxering. Prognosen för kommande taxeringsperiod visar en kraftig ökning av taxeringsvärdet på småhus i hela landet, så också i Hallstahammar. 

Avgift för tomträtt och friköpspris bestäms av taxeringsvärdet

Kommunen använder sig av marktaxeringsvärdet när tomträttsavgälder (avgiften för tomträtt) och priset för att friköpa sin tomt räknas ut. Som det ser ut idag kommer avgift och friköpspris att öka kraftigt från och med 1 januari 2018. Det kan därför vara idé att se över och tänka igenom om du skulle vilja friköpa din villatomt innan årsskiftet.

Avtalen om tomträtt tecknas för 10 eller 20 år i taget – nya avgifter enbart när avtalen förnyas

Avgifterna för tomträtt ändras enbart när det är dags att teckna ett nytt tomträttsavtal. Det innebär att du som har ett pågående avtal för tomträtt inte får någon förändrad avgift förrän det är dags att förnya ditt tomträttsavtal. 

Kontakt och mer information

Vill du passa på att friköpa din tomträtt innan höjningen är du välkommen att kontakta Therese Pettersson på telefonnummer 0220-240 68 eller e-post therese.pettersson@hallstahammar.se. Therese svarar på dina frågor och räknar även ut priset för just din tomträtt.